Rietveld

In Rekken gebruiken we een helofytenfiltervoor de zuivering van het zwemwater.Dit zijn diverse rietplanten die d.m.v.hun wortels het water zuiveren. De wortels van de rietplanten halen stikstof en fosfaat uit het water. Op deze manier worden de voedingsstoffen voor algen en bacteriën verwijderd

Het water is afkomstig van een eigen bron op 37 meter diepte.