Aanmelden / opzeggen / donateur

Wilt u donateur worden van Natuurbad Rekken? Zo ja, dat kan al vanaf € 3,00 per jaar.

Met jouw bijdrage kunnen wij het Natuurbad nog aantrekkelijker maken om te komen zwemmen, maar natuurlijk wordt het ook gebruikt voor het onderhoud.

Aanmelden als donateur kan via dit machtigingsformulier, en volgens deze Voorwaarden machtiging donateur of abonnementhouder.

Graag ontvangen wij het ingevulde formulier per mail info@zwembadrekken.nl 

of per post: Fleerweg 10, 7157 AW Rekken  retour.

Alvast bedankt!

 

 

 

Donateurschap opzeggen kan via dit formulier:

2019.13 Formulier stopzetten machtiging Stichting Natuurbad Rekken